Verkoopvoorwaarden - i-smoking

i-smoking

Welkom bij de website voor online smoking verhuur.

Ga naar de inhoud
Info
In het kort de spelregels:


Klanten van pordelio.com (onderdeel van Hoarse BV) hebben het recht na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen een artikel om te ruilen. Retourzendingen dient u voldoende te frankeren.


Let op: Als de goederen worden geretourneerd zonder om te ruilen voor een ander artikel, dan worden de door u gemaakte verzendkosten niet gestorneerd.

Artikelen die uit de AANBIEDINGEN zijn gekocht kunnen, evenals de reguliere artikelen, geretourneerd worden binnen 14 dagen, echter wordt hier geen geld voor teruggestort. Klanten krijgen een hiervoor tegoedbedrag op hun account.Mocht u een artikel willen ruilen dan dient u de volgende stappen te nemen:

Neem contact met ons op per telefoon op per e-mail info@lagretto.nl of via de `contact`-pagina.

Wacht op antwoord voordat u het artikel terugstuurt, u krijgt instructies hoe u moet handelen.

Na ontvangst van het antwoord dient u binnen 2 werkdagen het artikel terug te sturen.


De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking. Ze moeten in dezelfde conditie verkeren als u heeft ontvangen en mogen niet gebruikt of gedragen zijn.


Bij omruiling dient u het artikel weer in te pakken in originele verpakking voorzien van de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en verstuur het pakket naar onderstaand retouradres:


Hoarse BV - Lagretto

Ambachtweg 28

5731 AG Mierlo

Tel: 00 31 492 430 109


Artikelen kunnen NIET geruild worden:

- Wanneer de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

- Wanneer er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet door Hoarse BV - Lagretto zijn verricht.

- Wanneer beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de klant.

- Wanneer het artikel gedragen is.


Ritsen, knopen en steentjes vallen niet onder de garantie.


Bij ontvangst van een verkeerd artikel:

Wanneer de klant een verkeerd product ontvangt, wordt deze door Pordelio.com (Hoarse BV) omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product.


Hiertoe dient de klant binnen 14 dagen na verzending contact op te nemen met onze klantenservice.


Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant. Bewaar altijd de orginele verpakking waarin het artikel verstuurd is. Wanneer pordelio.com constateert dat een artikel foutief is verstuurd, wordt het complete verzendbedrag vergoed.


Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties

bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de

overeenkomst tussen Hoarse BV - Lagretto en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk of per email aan ons te melden.Samenstellers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

__________________________________________________________________________________________________________________


Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie, bestellingen) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Hoarse BV - Lagretto de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren.


Intellectuele eigendomsrechten

Hoarse BV behoud alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo`s).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoarse BV, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

verhuur van smoking voor gala
Hoarse BV - Lagretto
Ambachtweg 28
5731 AG  Mierlo
T: 0492-660935
E: snijzaal@hoarsefashion.nl
KvK: 17094787
BTW: NL805357567B01
Terug naar de inhoud